เซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cells) และการฟื้นไข้หลังจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้คนที่ติดเชื้อไวรัสส่วนมากจะมีอาการป่วยระดับอ่อนไปจนถึงระดับกลางและจะฟื้นตัวได้เองโดยที่ไม่ต้องรักษาตัวต่อเนื่องภายในโรงพยาบาล ซึ่งจะมีอาการส่วนใหญ่ได้แก่ การไอแห้ง เหนื่อยล้า และไข้ต่ำ คนไข้ที่ติดเชื้อและมีอาการระดับรุนแรงจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ Sars-Cov-2 นั้นจะมีปัญหารุนแรงในการหายใจ เจ็บหน้าอก หรือรู้สึกเหมือนถูกกด รวมทั้งมีอาการเสียงหายหรือเคลื่อนไหวลำบาก การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด หรือที่เรียกว่า สเต็มเซลล์ (Stem Cells) นั้นแสดงให้เห็นว่าได้ผลที่น่าพึงพอใจ เมื่อการให้ยานั้นไม่ก่อประสิทธิภาพมากพอสมควรและเมื่อเวลาในแต่ละชั่วโมงที่เชื้ออยู่ในร่างกายนั้นแสดงถึงความเป็นความตายของคนไข้

Read More »

MSCs Stem Cells with Severe COVID-19 ARDS

There is an ongoing critical need to improve therapeutic strategies for COVID-19 pneumonia, particularly in the most severely affected patients. Adult mesenchymal stem cell (MSC) infusions have the potential to benefit critically ill patients with acute respiratory syndrome SARS-COV-2 infection, but clinical data supporting efficacy are lacking.

Read More »

Stem Cells and Covid-19 Recovery

Most infected people will develop mild to moderate illness and recover without hospitalization having common symptoms such as dry cough, tiredness and light fever. Patients affected with a severe illness due to Sars-Cov-2 usually have difficulty breathing, chest pain or pressure, loss of speech or movement. Latest Stem Cells treatments showed promising results when medication […]

Read More »

Performance Evaluation of Serial SARS-CoV-2 Rapid Antigen Testing

To address high COVID-19 burden in U.S. nursing homes, rapid SARS-CoV-2 antigen tests have been widely distributed in those facilities. However, performance data are lacking, especially in asymptomatic people. To evaluate the performance of SARS-CoV-2 antigen testing when used for facility-wide testing during a nursing home outbreak.

Read More »